Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:hep_a [09.10.2012 14:25]
admin
virus:hep_a [10.06.2019 14:41] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== Хепатит А ======+====== Хепатит А (аnti-HAV total) ​====== 
 + 
 +^LOINC ​ |13951-9 ​ | 
 +^Кратко наименование|Хепатит А (аnti-HAV total) ​ | 
 +^Пълно наименование на теста|Откриване на тотални антитела срещу вируса на хепатит A (анти-HAV) | 
 +^Мерни единици ​ |Качествен тест ​ | 
 +^Методика ​ |Хемилуминесцентен метод (CLIA) ​ | 
 +^Други имена ​ |Анти-HAV IgG, антитела след поставяне на противохепатитна ваксина | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |Отрицателен;​ граничен ;​положителен ​ |
  
 Изследването за Хепатит А се извършва чрез измерване на антитела (имунния отговор) срещу Хепатит А - клас IgG и IgM. Изследването за Хепатит А се извършва чрез измерване на антитела (имунния отговор) срещу Хепатит А - клас IgG и IgM.
virus/hep_a.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:41 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki