Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:hep_a_igm [10.06.2019 14:43] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Хепатит А (аnti-HAV IgM) ======
  
 +^LOINC ​ |13951-9 ​ |
 +^Кратко наименование|Хепатит А (аnti-HAV IgM) |
 +^Пълно наименование на теста|Oпределяне на  IgM антитела срещу ​ вируса на хепатит A (HAV IgM ) |
 +^Мерни единици ​ |Качествен тест ​ |
 +^Методика ​ |Хемилуминесцентен метод (CLIA) ​ |
 +^Други имена ​ |Антитела при остър вирусен хепатит А(„болест на мръсните ръце“) |
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ |
 +^Референтни стойности ​ |Отрицателен;​ граничен ;​положителен ​ |
 +
 +Изследването за Хепатит А се извършва чрез измерване на антитела (имунния отговор) срещу Хепатит А - клас IgG и IgM.
 +  - Анти-хепатит А антитела-IgG са показателни за прекарана инфекция и се откриват до края на живота. Те имат протективен характер и е невъзможна повторна инфекция. Те също така се откриват и при имунизирани пациенти.
 +  - Анти-хепатит А антитела-IgM са маркер за прясна инфекция. Правилно е да се изследват и чернодробните ензими ([[biochemistry:​asat|АсАТ]],​ [[biochemistry:​alat|АлАТ]] и [[biochemistry:​ggt|Гама ГТ]]), [[biochemistry:​bilirubin|билирубин]] и [[urine:​start|урина-общо химично изследване]].
 +Скоро след имунизация е възможно да се открият ниско титърни IgM антитела които са бързопреходни.
 +<note important>​При този тип анализи са възможни т. нар, кръстосани реакции,​ които дават фалшиво положителни резултати. Затова изследването и на чернодробните ензими , билирубина и урината помага за изясняване на диагнозата.</​note>​
virus/hep_a_igm.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:43 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki