Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:hep_c_blot [13.05.2019 10:36]
admin създадена
virus:hep_c_blot [13.05.2019 10:37] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== anti-HCV by Immunoblot (хепатит С имуноблот) ====== ====== anti-HCV by Immunoblot (хепатит С имуноблот) ======
  
-^LOINC ​ |83128-9  ​|+^LOINC ​ |5199-5|
 ^Кратко наименование|anti-HCV by Immunoblot (хепатит С имуноблот)| ^Кратко наименование|anti-HCV by Immunoblot (хепатит С имуноблот)|
 ^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу хепатит C вирус | ^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу хепатит C вирус |
virus/hep_c_blot.txt · Последна промяна: 13.05.2019 10:37 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki