Хепатит D

Хепатит D (Делта хепатит) – хроничен хепатит, който се развива при болни от хепатит В. Заразяването става по полов път, кръвопреливане, медицински манипулации и се предава от майка на дете. Изследват се следните маркери:

  • анти HDV IgM – при остра инфекция
  • анти HDV total – носителство на хепатит D
virus/hep_d.txt · Последна промяна: 09.10.2012 14:26 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki