Хепатит D (anti-HDV total)

LOINC 40727-0
Кратко наименованиеХепатит D (anti-HDV total)
Пълно наименование на тестаопределяне на IgM и IgG антитела срещу хепатит D вирус
Мерни единици качествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Hepatitis Delta total antibody enzyme immunoassay; антитела IgM и IgG срещу причинителя на хепатит D
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен ; положителен
virus/hep_d.txt · Последна промяна: 13.05.2019 10:43 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki