Хепатит D (anti-HDV IgM)

LOINC 44938-9
Кратко наименованиеХепатит D (anti-HDV IgM)
Пълно наименование на тестаопределяне на IgM антитела срещу хепатит D вирус
Мерни единици качествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Hepatitis Delta IgM enzyme immunoassay; антитела IgM срещу причинителя на хепатит D
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен ; положителен
virus/hep_d_igm.txt · Последна промяна: 13.05.2019 11:04 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki