Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:hep_d_igm [13.05.2019 11:04] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Хепатит D (anti-HDV IgM) ======
  
 +^LOINC ​ |44938-9|
 +^Кратко наименование|Хепатит D (anti-HDV IgM)|
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgM антитела срещу хепатит D вирус|
 +^Мерни единици ​ |качествен метод|
 +^Методика ​ |имуноензимен тест (ELISA)|
 +^Други имена ​ |anti-Hepatitis Delta IgM enzyme immunoassay;​ антитела IgM срещу причинителя на хепатит D|
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични|
 +^Референтни стойности ​ |отрицателен;​ граничен ; положителен|
virus/hep_d_igm.txt · Последна промяна: 13.05.2019 11:04 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki