Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
virus:hep_e [09.10.2012 14:27]
admin
virus:hep_e [16.10.2017 17:52] (текуща)
admin [Хепатит Е IgG и IgM антитела]
Ред 1: Ред 1:
-====== Хепатит Е ====== +======Хепатит Е IgG и IgM антитела ​====== 
-Хепатит Е (HEV) – заразяването става най-често ​чрез заразена ​храна и вода. Протича леко, но при бременни може да се стигне до летален изход (40% от случаите). Инкубационен период до 2 - 3 месеца. ​Доказва се чрез анти HEV IgM.+^LOINC ​ |IgG 49693-5; IgM 51798-7| 
 +^Кратко наименование|Хепатит Е IgG и IgM антитела | 
 +^Пълно наименование на теста|Откриване на Хепатит Е IgG и IgM антитела в серум/​плазма 
 +^Мерни единици ​ |Качествен | 
 +^Методика ​ |ELISA ​ | 
 +^Други имена ​ |Hepatitis E  | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма  | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане ​|Няма, но по-добре е да се вземе кръв на гладно ​ | 
 +^Референтни стойности  |Качествен тест | 
 +===== Информация за пациенти ===== 
 +==== Същност на изследването ==== 
 +Изследва се пробата за наличие на **__антитела срещу вируса на хапатит Е__**. 
 +Хепатит Е е подобен на Хепатит А и също е „**вирус на мръсните ръце**” от  РНК група.Познати за 4 генотипа. Генотип 1 и 2 е разпространен са при хората. Типове 3 и 4 са характерни за животните,​ но мигат за заразят и хората. Вирее във фекалии и замърсени води, но успешно се размножава в плъхове и мишки. В резултат,​ всички селскостопански или диви животни,​ които ядат гризачи или имат досег с техни изпражнения,​ могат да се инфектират. Родината му е Средна Азия и най-вече Индия, но отскоро вирусът се среща по целия свят, защото миграцията на хора и стоки разширява границите на разпространението му. Последно е бил „засечен” във Франция и Испания,​ където негов източник са били свински колбаси и сушени меса, необработени термично. Може да се предаде със сурови свински колбаси,​ако в големите свинарници не са спазени елементарните условия за дератизация.Еленското месо също може да е източник на вируса. 
 +Както и останалите хепатитни вируси,​ атакува черния дроб.Протича леко, но при бременни може да се стигне до летален изход (40% от случаите). Инкубационен период ​е до 2 - 3 месеца, обикновенно 2-5 седмици. 
 +==== Защо и кога се изследва? ==== 
 +Изследва се при наличие на повишени чернодробни ​ензими, когато пробите за други хепатити са отрицателни и има съмнения за инфекциозен характер на хепатитната симптоматика. 
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== 
 +Взима се **Венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. 
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== 
 +Доказването на анти HEV IgM антитела е патогномонично за Хепатит ЕНаличието на IgG антитела срещу вируса е помощен показател за стадиране на инфекциозния процес. 
 + 
 +==== Често задавани въпроси ==== 
 + 
 +===== Информация за лекари ===== 
 +http://​www.who.int/​mediacentre/​factsheets/​fs280/​en/​ 
 + 
 +====Информация за партьори ==== 
 +Пробите се изследват в всеки Понеделник,​ резултатите са достъпни след 17 часа. 
virus/hep_e.1349782047.txt.gz · Последна промяна: 25.07.2017 17:58 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki