Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:hep_e [25.07.2017 18:00]
admin [Информация за партьори]
virus:hep_e [16.10.2017 17:52] (текуща)
admin [Хепатит Е IgG и IgM антитела]
Ред 1: Ред 1:
 ======Хепатит Е IgG и IgM антитела ====== ======Хепатит Е IgG и IgM антитела ======
-^LOINC ​ |IgG 49693-5; IgM 14215-5|+^LOINC ​ |IgG 49693-5; IgM 51798-7|
 ^Кратко наименование|Хепатит Е IgG и IgM антитела | ^Кратко наименование|Хепатит Е IgG и IgM антитела |
 ^Пълно наименование на теста|Откриване на Хепатит Е IgG и IgM антитела в серум/​плазма | ^Пълно наименование на теста|Откриване на Хепатит Е IgG и IgM антитела в серум/​плазма |
virus/hep_e.txt · Последна промяна: 16.10.2017 17:52 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki