хепатит Е (anti-HEV IgM) Immunoblot

LOINC 83128-9
Кратко наименованиехепатит Е (anti-HEV IgM) Immunoblot
Пълно наименование на тестаопределяне на IgG антитела срещу хепатит Е вирус
Мерни единици качествен метод
Методика имуноблот, lineblot
Други имена anti-Hepatitis E IgM Lineblot (хепатит ЕIgM имуноблот)
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен ; положителен
virus/hep_e_igm.txt · Последна промяна: 13.05.2019 10:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki