Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:hep_e_igm [13.05.2019 10:30]
admin
virus:hep_e_igm [13.05.2019 10:33] (текуща)
admin
Ред 6: Ред 6:
 ^Мерни единици ​ |качествен метод| ^Мерни единици ​ |качествен метод|
 ^Методика ​ |имуноблот,​ lineblot| ^Методика ​ |имуноблот,​ lineblot|
-^Други имена ​ |anti-Hepatitis E IgG Lineblot (хепатит ЕIgG имуноблот)|+^Други имена ​ |anti-Hepatitis E IgM Lineblot (хепатит ЕIgM имуноблот)|
 ^Материал ​ |Серум или плазма ​ | ^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |няма специфични| ^Условия за пробовземане |няма специфични|
 ^Референтни стойности ​ |отрицателен;​ граничен ; положителен| ^Референтни стойности ​ |отрицателен;​ граничен ; положителен|
virus/hep_e_igm.txt · Последна промяна: 13.05.2019 10:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki