Изследване на кърлеж за Borrelia

LOINC 31738-8
Кратко наименованиеИзследване на кърлеж за Borrelia
Пълно наименование на тестаКизследване на кърлеж за наличие на антигени на причинителите на Лаймска болест (Borrelia sp.)
Мерни единици качествен метод
Методика имунохроматографски тест (ICA)
Други имена бърз тест за изследване на кърлеж за Лаймска борелиоза; rapid test for Borrelia antigen detection in ticks
Материал кърлеж
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; положителен
virus/karlej.txt · Последна промяна: 07.06.2019 09:45 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki