Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:karlej [07.06.2019 09:45] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Изследване на кърлеж за Borrelia ======
  
 +^LOINC ​ |31738-8 ​ |
 +^Кратко наименование|Изследване на кърлеж за Borrelia ​ |
 +^Пълно наименование на теста|Кизследване на кърлеж за наличие на антигени на причинителите на Лаймска болест (Borrelia sp.) |
 +^Мерни единици ​ |качествен метод ​ |
 +^Методика ​ |имунохроматографски тест (ICA)  |
 +^Други имена ​ |бърз тест за изследване на кърлеж за Лаймска борелиоза;​ rapid test for Borrelia antigen detection in ticks  |
 +^Материал ​ |кърлеж ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ |
 +^Референтни стойности ​ |отрицателен;​ положителен ​ |
virus/karlej.txt · Последна промяна: 07.06.2019 09:45 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki