Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
virus:laimska [21.07.2021 17:26]
admin [Лаймска болест - IgM /IgG]
virus:laimska [21.07.2021 17:26] (текуща)
admin [Лаймска болест - IgM /IgG]
Ред 4: Ред 4:
 ^LOINC ​ |40612-4; 5062-5 ​ | ^LOINC ​ |40612-4; 5062-5 ​ |
 ^Кратко наименование|Лаймска болест – IgM /IgG  | ^Кратко наименование|Лаймска болест – IgM /IgG  |
-^Пълно наименование на теста|Определяне на IgM антитела срещу В.burgdorferi |+^Пълно наименование на теста|Определяне на IgM/IgG антитела срещу В.burgdorferi |
 ^Мерни единици ​ |Полуколичествен тест | ^Мерни единици ​ |Полуколичествен тест |
 ^Методика ​ |CLIA  | ^Методика ​ |CLIA  |
virus/laimska.txt · Последна промяна: 21.07.2021 17:26 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki