Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:laimska [11.06.2014 18:10]
admin
virus:laimska [19.07.2017 13:46] (текуща)
admin [Лаймска болест - IgM /IgG]
Ред 10: Ред 10:
 ^Материал ​ |Серум или плазма | ^Материал ​ |Серум или плазма |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
-^Условия за пробовземане |Препоръчително сутрин, ​на гладно ​|+^Условия за пробовземане |няма|
 ^Референтни стойности ​ |< 0.9 отрицателен;​ 0.9 - 1.1 граничен;​ > 1.1 положителен | ^Референтни стойности ​ |< 0.9 отрицателен;​ 0.9 - 1.1 граничен;​ > 1.1 положителен |
  
virus/laimska.txt · Последна промяна: 19.07.2017 13:46 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki