Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:laimska_blot [11.06.2014 18:10]
admin
virus:laimska_blot [19.07.2017 13:46] (текуща)
admin [Лаймска болест Westernblot IgM / Immunoblot IgG (потвърдителен)]
Ред 10: Ред 10:
 ^Материал ​ |Серум или плазма | ^Материал ​ |Серум или плазма |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
-^Условия за пробовземане |Препоръчително сутрин, ​на гладно ​|+^Условия за пробовземане |няма |
 ^Референтни стойности ​ |Положителен,​отрицателен,​неопределим | ^Референтни стойности ​ |Положителен,​отрицателен,​неопределим |
  
virus/laimska_blot.txt · Последна промяна: 19.07.2017 13:46 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki