Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
virus:legionella [13.01.2015 16:30]
maya
virus:legionella [08.02.2016 18:20] (текуща)
admin [Същност на изследването]
Ред 1: Ред 1:
 ====== Legionella pneumophila ДНК ====== ====== Legionella pneumophila ДНК ======
 +^LOINC ​ |21363-7 ​ |
 +^Кратко наименование ​ |Legionella pneumophila - ДНК PCR |
 +^Пълно наименование на теста ​ |Качествено определяне на ДНК на Legionella pneumophila |
 +^Мерни единици ​ |Качествен тест (отрицателен или ​ положителен) ​ |
 +^Методика ​ |PCR ( Полимеразно-Верижна Реакция) |
 +^Други имена ​ |Легионерска болест,​Понтиак треска ​ |
 +^Материал ​ |Назофарингеален секрет,​ храчка,​ индуцирана храчка,​ бронхо-алвеоларен лаваж|
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане ​ |Препоръчително сутрин,​ на гладно|
 +^Референтни стойности ​ |Няма|
 +===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
 +Тестът представлява олигохромотографски тест за качествена детекция на ДНК ​ на  L.pneumоphila в клинични проби. Базира на амплификация (намножаване) на специфични генни фрагменти от генома на причинителя.Използва се двойнохибиридизиращ метод, който значително повишава специфичността на теста.
 +
 +Друга възможност за диагностика ​ е да се изследва кръвна проба за :
 +  * Изследване на [[virus:​legionella_igg|IgG антитела срещу причинителя]]. Теста е специфичен за серотип от 1 до 6
 +  * Изследване на [[virus:​legionella_igм|IgM антитела]]. Теста е само за серотип 1. Подходящ е за диагностика на остра инфекция.
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +Изследването трябва да се извърши максимално бързо след началото на клиничните оплаквания при доказана пневмония , тъй като тежките клинични форми се развиват изключително бързо и могат да завършат фатално .Материал са взема по възможност преди началото на антибиотичната терапия.Навременната диагноза дава възможност и за стартиране на правилна етиологична терапия с подходящи антибиотици,​ което намалява значително и риска от фатален край.Методиката е доста по-бърза и ефективна от другите методи за диагностициране на инфекцията- изолация или определяне на специфични анттела
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +Като материал за изследване се препоръчват назофарингеален секрет (по възможност взет от лекар-специалист),​ храчка , индуцирана храчка ,​плеврална течност или бронхо-алвеоларен лаваж. Задължително е  пробите максимално бързо да бъдат транспортирани и доставени за изследване в лабораторията за анализ.
 +==== Често задавани въпроси ====
 +  * Как протича легионелозата и настъпват ли усложнения след преболедуване ?
 +
 +Легионелозата се характеризира с широк спектър от клинични прояви , които варирарат от напълно безсимптомни до тежки, животозастрашаващи състояния. Най-честата клинична проява е пневмонията,​ която е симптоматично ​ е неразграничима от другите бактериални пневмонии.-непродуктивна кашлица,​миалгия,​ диария,​ повишени чернодробни ензими.Тази форма ​ протича изключително тежко и е с фатален край , особено при имунокомпрометирани пациенти (т.нар. Легионерска болест с леталитет между 10-20% ).Характерно е , че тази пневмония рядко се среща при деца.Втората клинична форма е т.нар. Понтиак треска-самоограничаващо се, сравнително леко протичащо грипоподобно заболяване.Като усложнетния на най-тежките и форми на инфекцията са екстрапулмоналните форми(извън белия дроб).Протичат с формиране на  абсцеси в мозъка,​ слезката,​лимфните възли , като тези компликации ​ са при пациенти с подлежащо тежко основно заболяване и имуносупресия.
 +
 +  * Заразен и опасен ли е за близките болният от легионелоза?​
 +
 +Човек се заразява изключително и само ​ при инхалиране на инфекциозни аерозоли (1 до  5  µm в диаметър)от околната среда- от контаминирани с легионели водни системи (системи за климатизация,​ душове,​басейни),​както и като нозокомиална инфекция(в болнични условия). Предаване от човек на човек не е възможно и досега не са описани такива случаи.Легионерската болест може да се среща спорадично,​ ендемично или епидемично,​ като ​ заболеваемостта зависи от географския регион.Различните видове Legionella причиняват между 1 до 5% от всички случаи на пневмонии.
 +
 +  * Може ли инфекцията да протече безсимптомно?​
 +
 +Освен с двете клинично изявени форми легионелозата може да протече напълно безсимптомно,​ само с образуване на специфични антитела в серума без клинична изява.Причина за това са големия брой видове от сем.Legionella,​ като 90% от симптоматичните случаи се доказва основно от L.pneumоphila.
 +
 Legionella pneumophila са Грам-отрицателни бактерии,​ вътреклетъчни паразити. Причинителят на легионелозата се среща навсякъде в околната водна среда – водата,​ тинята и по-рядко почвата. Механизмът на предаване е аерогенен и се осъществява при вдишване на легионелни бактерии с аерозоли,​ образувани от контаминирани водни системи. Основно значение за разпространението на инфекцията имат съоръженията,​ генериращи водни аерозоли в големи обществени сгради,​ душови установки,​ климатични инсталации,​ декоративни фонтани,​ плувни басейни, ​ машини за струйно почистване. Legionella pneumophila са Грам-отрицателни бактерии,​ вътреклетъчни паразити. Причинителят на легионелозата се среща навсякъде в околната водна среда – водата,​ тинята и по-рядко почвата. Механизмът на предаване е аерогенен и се осъществява при вдишване на легионелни бактерии с аерозоли,​ образувани от контаминирани водни системи. Основно значение за разпространението на инфекцията имат съоръженията,​ генериращи водни аерозоли в големи обществени сгради,​ душови установки,​ климатични инсталации,​ декоративни фонтани,​ плувни басейни, ​ машини за струйно почистване.
 +Legionella pneumophila може да се прояви в  две различни клинични форми – Легионерска болест и Понтиак треска. Легионерската болест е тежка форма на пневмония,​ клинично неотличима от други типове на пневмония,​ докато Понтиак треската е грипоподобно заболяване.  ​
 +
 +Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Legionella pneumophila е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици) бързата и точна диагностика е от изключително значение. Изследването на ДНК на Legionella pneumophila чрез PCR метод предоставя възможност за бърза детекция на патогена още в ранната фаза на инфекцията,​ когато все още няма образувани антитела.
  
-Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Legionella pneumophila е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици) бързата и точна диагностика е от изключително значение.Изследването на ДНК на Legionella pneumophila чрез PCR метод предоставя възможност за бърза детекция на патогена още в ранната фаза на инфекцията,​ когато все още няма образувани антитела.+ 
virus/legionella.1421159458.txt.gz · Последна промяна: 13.01.2015 16:30 от maya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki