Това е стара версия на документа!


Legionella pneumophila ДНК

Legionella pneumophila са Грам-отрицателни бактерии, вътреклетъчни паразити. Причинителят на легионелозата се среща навсякъде в околната водна среда – водата, тинята и по-рядко почвата. Механизмът на предаване е аерогенен и се осъществява при вдишване на легионелни бактерии с аерозоли, образувани от контаминирани водни системи. Основно значение за разпространението на инфекцията имат съоръженията, генериращи водни аерозоли в големи обществени сгради, душови установки, климатични инсталации, декоративни фонтани, плувни басейни, машини за струйно почистване. Legionella pneumophila може да се прояви в две различни клинични форми – Легионерска болест и Понтиак треска. Легионерската болест е тежка форма на пневмония, клинично неотличима от други типове на пневмония, докато Понтиак треската е грипоподобно заболяване.

Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Legionella pneumophila е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици) бързата и точна диагностика е от изключително значение. Изследването на ДНК на Legionella pneumophila чрез PCR метод предоставя възможност за бърза детекция на патогена още в ранната фаза на инфекцията, когато все още няма образувани антитела.

Материал за изследване: Назофарингеален секрет (тампон), храчка, бронхоалвеоларен лаваж, плеврална течност. Материалите за изследване трябва да се изпращат в лабораторията възможно най-бързо. Пробите може да се съхраняват при температура 2-8оС до 24 часа.

virus/legionella.1426673999.txt.gz · Последна промяна: 18.03.2015 12:19 от maya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki