Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
virus:legionella [10.11.2015 18:39]
admin [Legionella pneumophila ДНК]
virus:legionella [08.02.2016 18:20] (текуща)
admin [Същност на изследването]
Ред 13: Ред 13:
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
 Тестът представлява олигохромотографски тест за качествена детекция на ДНК ​ на  L.pneumоphila в клинични проби. Базира на амплификация (намножаване) на специфични генни фрагменти от генома на причинителя.Използва се двойнохибиридизиращ метод, който значително повишава специфичността на теста. Тестът представлява олигохромотографски тест за качествена детекция на ДНК ​ на  L.pneumоphila в клинични проби. Базира на амплификация (намножаване) на специфични генни фрагменти от генома на причинителя.Използва се двойнохибиридизиращ метод, който значително повишава специфичността на теста.
 +
 +Друга възможност за диагностика ​ е да се изследва кръвна проба за :
 +  * Изследване на [[virus:​legionella_igg|IgG антитела срещу причинителя]]. Теста е специфичен за серотип от 1 до 6
 +  * Изследване на [[virus:​legionella_igм|IgM антитела]]. Теста е само за серотип 1. Подходящ е за диагностика на остра инфекция.
 ==== Защо и кога се изследва?​ ==== ==== Защо и кога се изследва?​ ====
 Изследването трябва да се извърши максимално бързо след началото на клиничните оплаквания при доказана пневмония , тъй като тежките клинични форми се развиват изключително бързо и могат да завършат фатално .Материал са взема по възможност преди началото на антибиотичната терапия.Навременната диагноза дава възможност и за стартиране на правилна етиологична терапия с подходящи антибиотици,​ което намалява значително и риска от фатален край.Методиката е доста по-бърза и ефективна от другите методи за диагностициране на инфекцията- изолация или определяне на специфични анттела Изследването трябва да се извърши максимално бързо след началото на клиничните оплаквания при доказана пневмония , тъй като тежките клинични форми се развиват изключително бързо и могат да завършат фатално .Материал са взема по възможност преди началото на антибиотичната терапия.Навременната диагноза дава възможност и за стартиране на правилна етиологична терапия с подходящи антибиотици,​ което намалява значително и риска от фатален край.Методиката е доста по-бърза и ефективна от другите методи за диагностициране на инфекцията- изолация или определяне на специфични анттела
virus/legionella.1447173570.txt.gz · Последна промяна: 10.11.2015 18:39 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki