Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:legionella_igм [08.02.2016 18:02]
admin създадена
virus:legionella_igм [08.02.2016 18:18] (текуща)
admin [Често задавани въпроси]
Ред 34: Ред 34:
 Legionella pneumophila може да се прояви в  две различни клинични форми – Легионерска болест и Понтиак треска. Легионерската болест е тежка форма на пневмония,​ клинично неотличима от други типове на пневмония,​ докато Понтиак треската е грипоподобно заболяване.  ​ Legionella pneumophila може да се прояви в  две различни клинични форми – Легионерска болест и Понтиак треска. Легионерската болест е тежка форма на пневмония,​ клинично неотличима от други типове на пневмония,​ докато Понтиак треската е грипоподобно заболяване.  ​
  
-Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Legionella pneumophila е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици) бързата и точна диагностика е от изключително значение. Изследването на ДНК на Legionella pneumophila чрез PCR метод предоставя възможност за бърза детекция на патогена още в ранната фаза на инфекцията,​ когато все още няма образувани антитела.+Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Legionella pneumophila е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици) бързата и точна диагностика е от изключително значение. ​
virus/legionella_igм.1454947364.txt.gz · Последна промяна: 08.02.2016 18:02 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki