Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:morbili_igm [10.06.2019 11:13] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Морбили IgM (Measles) ======
  
 +^LOINC ​ |25421-9 ​ |
 +^Кратко наименование|Морбили IgM (Measles) ​ |
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgM антитела срещу Морбилен вирус |
 +^Мерни единици ​ |Index, полуколичествен метод ​ |
 +^Методика ​ |хемилуминесцентен тест (CLIA) ​ |
 +^Други имена ​ |anti-Measles IgM immunoassay|
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ |
 +^Референтни стойности ​ |<0.9 отрицателен,​ 0.9-1.1 граничен,​ >1.1 положителен ​   |
virus/morbili_igm.txt · Последна промяна: 10.06.2019 11:13 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki