Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:mycoplasma [18.03.2015 12:14]
maya
virus:mycoplasma [18.03.2015 12:21] (текуща)
maya
Ред 6: Ред 6:
 Материал за изследване:​ Назофарингеален секрет (тампон),​ храчка,​ бронхоалвеоларен лаваж, плеврална течност. Материал за изследване:​ Назофарингеален секрет (тампон),​ храчка,​ бронхоалвеоларен лаваж, плеврална течност.
 Материалите за изследване трябва да се изпращат в лабораторията възможно най-бързо. Материалите за изследване трябва да се изпращат в лабораторията възможно най-бързо.
-Пробите може да се съхраняват при температура 2-8оС до 24 часа. При необходимост от по-дълготрайно съхранение пробите може да се замразят при температура по-ниска от -20оС.+Пробите може да се съхраняват при температура 2-8оС до 24 часа. ​
virus/mycoplasma.txt · Последна промяна: 18.03.2015 12:21 от maya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki