Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:parotit_igg [31.10.2014 17:49]
admin
virus:parotit_igg [14.09.2017 14:47] (текуща)
admin [Паротит (Заушка) anti Mumps IgG]
Ред 5: Ред 5:
 ^Пълно наименование на теста ​ |Определяне на IgG антитела срещу Mumps virus | ^Пълно наименование на теста ​ |Определяне на IgG антитела срещу Mumps virus |
 ^Мерни единици ​ |Полуколичествен тест- Ratio  | ^Мерни единици ​ |Полуколичествен тест- Ratio  |
-^Методика ​ |ELISA  |+^Методика ​ |CLIA  |
 ^Други имена ​ |Заушка,​ Епидемичен паротит ​ | ^Други имена ​ |Заушка,​ Епидемичен паротит ​ |
 ^Материал ​ |Серум или плазма (EDTA, хепарин или цитрат)| ^Материал ​ |Серум или плазма (EDTA, хепарин или цитрат)|
virus/parotit_igg.txt · Последна промяна: 14.09.2017 14:47 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki