Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:pneumonae_igg [06.06.2019 14:49] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Mycoplasma pneumoniae IgG ======
  
 +^LOINC ​ |5255-5 ​ |
 +^Кратко наименование|Mycoplasma pneumoniae IgG  |
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу микоплазма пневмоние (Mycoplasma pneumoniae) |
 +^Мерни единици ​ |Ratio; полуколичествен тест ​ |
 +^Методика ​ |хемилуминесцентен тест (CLIA) ​ |
 +^Други имена ​ |anti-Mycoplasma pneumoniae IgG immunoassay ​ |
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ |
 +^Референтни стойности ​ |<0.9 отрицателен,​ 0.9-1.1 граничен,​ >1.1 положителен |  ​
 +Mycoplasma Pneumoniae е един от най-малките бактериални микроорганизми,​ не притежава клетъчна стена и е **вътреклетъчен** паразит. Заразяването става по въздушно-капков път. Протича като пневмония,​ остър катар на горните дихателни пътища,​ фарингити и др.. Инкубационен период е една до две седмици.
 +Микоплазмената пневмония се среща най-често сред индивиди под 40 годишна възраст и особено при деца в училищна възраст,​ като инфекцията по-лесно се разпространява в колективи. След инкубационен период от 10 - 20 дни се появяват персистираща кашлица,​ температура и главоболие. Освен общите симптоми се развива първична атипична пневмония в около 70% от серологично диагностицираните инфекции. Клинично може да протече като интерстициална пневмония или трахеобронхит.
 +Инфекциите с Мусорlasma pneumoniae са асимптоматични в 20% от случаите. Инфекциите с   ​Мусорlasma pneumoniae причиняват около 10% от пневмониите придобити в обществото и ARDS (остър респираторен дистрес синдром).
 +Специфичните антитела от клас IgM се доказват 4 дни след началото на заболяването,​ а тези от клас IgG няколко дни след това.
 +Тъй като антибиотичното лечение при тези инфекции е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици),​ бързата и точна диагностика е от изключително значение.
 +
 +Изследват се в серум или плазма: ​  
 +  *  Mycoplasma Pneumoniae IgM – показател за остра инфекция ​  
 +  *  Mycoplasma Pneumoniae IgG – прекарана инфекция. Задържат се с години в организма.
 +Изследва се в назофарингиален секрет,​ храчка или белодробен лаваж:
 +  * Mycoplasma Pneumoniae -доказване на ДНК на причинителя чрез PCR излседване
 +За секрета е **важно** да се знае, че трябва да съдържа клетъчен материал от лигавицата. Това налага по-сериозно "​остъргване"​ при взимане на секрета , което налага манипулацията да се извърши от квалифициран лекар.
virus/pneumonae_igg.txt · Последна промяна: 06.06.2019 14:49 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki