Helicobacter Pylori

Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, H.Pyl.) - бактерий, който поразява лигавицата на стомах и причинява хроничен гастрит или активна язва. Заразяването става чрез контаминирани (замърсени) храни.

Изследват се:

  • Хеликобактер пилори IgG антитела в серумна проба – антителата от клас IgG намаляват и изчезват след проведено лечение; при положителен резултат и оплаквания от страна на пациента се изследва и
  • Хеликобактер пилори антиген във фекална проба
virus/pylori.txt · Последна промяна: 09.10.2012 14:36 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki