Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:q-faver [29.01.2016 15:29]
admin
virus:q-faver [15.01.2019 12:27] (текуща)
milena
Ред 14: Ред 14:
  
 **__Скринингови изследвания__**:​ **__Скринингови изследвания__**:​
-  * изследване на общи ​антитела от клас IgM към Coxiella burnetii ​ по метода хемилуминисценция (CLIA). +  * изследване на антитела от клас IgM към Coxiella burnetii ​фаза II по метода хемилуминисценция (CLIA). 
-  * изследване на общи ​антитела от клас IgG към Coxiella burnetii ​ по метода хемилуминисценция (CLIA).+  * изследване на антитела от клас IgG към Coxiella burnetii ​фаза II по метода хемилуминисценция (CLIA).
 __**Потвърдителни техники и  тестове за стадиране на инфекцията**__ __**Потвърдителни техники и  тестове за стадиране на инфекцията**__
   * изследване на специфични антитела от клас IgG (фаза I и фаза II)към Coxiella burnetii ​ по метода индиректна имунофлуоресценция (IIF).   * изследване на специфични антитела от клас IgG (фаза I и фаза II)към Coxiella burnetii ​ по метода индиректна имунофлуоресценция (IIF).
virus/q-faver.txt · Последна промяна: 15.01.2019 12:27 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki