Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
virus:q-faver [15.01.2019 12:27]
milena
virus:q-faver [06.06.2019 15:54] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
  ​====== Изследване за Q Треска ======  ​====== Изследване за Q Треска ======
  
-  ​* **Същност** ​+^LOINC ​ |16677-7 ​ | 
 +^Кратко наименование|Q-треска (Coxiella burnetii, Q-fever) IgG | 
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу причинителя на Ку-треска Coxiella burnetii | 
 +^Мерни единици ​ |Ratio; полуколичествен тест ​ | 
 +^Методика ​ |хемилуминесцентен тест (CLIA) ​ | 
 +^Други имена ​ |anti-Coxiella burnetii IgG immunoassay ​ | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |<0.9 отрицателен,​ 0.9-1.1 граничен,​ >1.1 положителен |   
 +* **Същност** ​
 Q треската е системна инфекция,​ която първично засяга белите дробове. Причинява се от Coxiella burnetii. Q треската е системна инфекция,​ която първично засяга белите дробове. Причинява се от Coxiella burnetii.
 Coxiella burnetii е Грам негативен кокобацил,​ който според последните филогенетични проучвания се разграничава от рикетсиите и е близкородствен с род Legionella. За разлика от рикетсиите може да преживява екстрацелуларно,​ но расте единствено в клетки от  белодробни тъкан. Coxiella burnetii ​ има жизнен цикъл със спорообразуване и може да съществува в две антигенни състояния. Когато се изолира от животни ​ C. burnetii -антигенен вариант фаза I  (гигантоклетъчен вариант) ​ е  с висока инфекциозност и е показател за хронифицирана инфекция. Във ​ фаза II форма (дребноклетъчен вариант) ​ C. burnetii се открива при остра инфекция. В тази фаза е по-малко ​ инфекциозна , но жизнениня й цикъл ​ е подобен на спорите,​ което осигурява извънклетъчното ​ оцеляване. Coxiella burnetii е Грам негативен кокобацил,​ който според последните филогенетични проучвания се разграничава от рикетсиите и е близкородствен с род Legionella. За разлика от рикетсиите може да преживява екстрацелуларно,​ но расте единствено в клетки от  белодробни тъкан. Coxiella burnetii ​ има жизнен цикъл със спорообразуване и може да съществува в две антигенни състояния. Когато се изолира от животни ​ C. burnetii -антигенен вариант фаза I  (гигантоклетъчен вариант) ​ е  с висока инфекциозност и е показател за хронифицирана инфекция. Във ​ фаза II форма (дребноклетъчен вариант) ​ C. burnetii се открива при остра инфекция. В тази фаза е по-малко ​ инфекциозна , но жизнениня й цикъл ​ е подобен на спорите,​ което осигурява извънклетъчното ​ оцеляване.
Ред 32: Ред 42:
 • Чернодробни трансаминази - AST, ALT,GGT – увеличени са почти в  90 % от случаите,​ като то е умерено 2 до 10 пъти над нормата. • Чернодробни трансаминази - AST, ALT,GGT – увеличени са почти в  90 % от случаите,​ като то е умерено 2 до 10 пъти над нормата.
 • При хронична форма на  Q треска – често сe позитивират автоантителата- ревматоиден фактор,​антигладкомускулни анттела и антинуклеарни антитела. • При хронична форма на  Q треска – често сe позитивират автоантителата- ревматоиден фактор,​антигладкомускулни анттела и антинуклеарни антитела.
- 
- 
   * **Материал за серологично изследване**:​   * **Материал за серологично изследване**:​
- 
 Изследва се серум, но е възможно използването и на  плазма с EDTA. Материала може да се транспортира до 24 часа на 4-8º C Изследва се серум, но е възможно използването и на  плазма с EDTA. Материала може да се транспортира до 24 часа на 4-8º C
  
virus/q-faver.1547548021.txt.gz · Последна промяна: 15.01.2019 12:27 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki