Рубеола

Рубеола (Rubella) – заразяването става по въздушно-капков път. Един от причинителите на TORCH синдрома. Опасно е заразяването по време на бременност –през първия триместър може да доведе до глухота, слепота и засягане на сърцето т.нар. Триада на Грег, след първия триместър риска за намалява. Инкубационен период-2 седмици. В детска възраст детето бива имунизирано с ваксина за морбили, паротит и рубеола, с цел да изгради имунитет срещу причинителите. След имунизация се откриват антителата от клас IgG, които остават доживот.

Маркери за рубеола:

  • Рубеола IgM - при съмнение за остра инфекция
  • Рубеола IgG - говори за носителство и прекарана инфекция. Остава доживот.
virus/rubeola.txt · Последна промяна: 09.10.2012 14:35 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki