Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:rubeola [09.10.2012 14:35]
admin
virus:rubeola [07.06.2019 09:48] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== Рубеола ======+====== Рубеола ​IgM====== 
 + 
 +^LOINC ​ |5334-8 ​ | 
 +^Кратко наименование|Рубеола (Rubella) IgM | 
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgM антитела срещу рубеолен вирус (Rubella virus) | 
 +^Мерни единици ​ |Index, полуколичествен тест | 
 +^Методика ​ |хемилуминесцентен тест (CLIA) ​ | 
 +^Други имена ​ |anti-Rubella virus IgM immunoassay ​ | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |<0.9 отрицателен,​ 0.9-1.1 граничен,​ >1.1 положителен |   
 Рубеола (Rubella) – заразяването става по въздушно-капков път. Един от причинителите на TORCH синдрома. Опасно е заразяването по време на бременност –през първия триместър може да доведе до глухота,​ слепота и засягане на сърцето т.нар. Триада на Грег, след първия триместър риска за намалява. Инкубационен период-2 седмици. В детска възраст детето бива имунизирано с ваксина за морбили,​ паротит и рубеола,​ с цел да изгради имунитет срещу причинителите. След имунизация се откриват антителата от клас IgG, които остават доживот. Рубеола (Rubella) – заразяването става по въздушно-капков път. Един от причинителите на TORCH синдрома. Опасно е заразяването по време на бременност –през първия триместър може да доведе до глухота,​ слепота и засягане на сърцето т.нар. Триада на Грег, след първия триместър риска за намалява. Инкубационен период-2 седмици. В детска възраст детето бива имунизирано с ваксина за морбили,​ паротит и рубеола,​ с цел да изгради имунитет срещу причинителите. След имунизация се откриват антителата от клас IgG, които остават доживот.
  
virus/rubeola.txt · Последна промяна: 07.06.2019 09:48 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki