Сифилис (anti-Siphilis)

Изследване за наличие на антитела срещу причинителя на Сифилис (Treponema pallidum ).Теста е изветен и като тест на Васерман (Wassermann ) което е исторически останало по името на създателя на първия в света тест за Сифилис .В днещно време масово се използва ELISA реакция.Ползването на други методики крие риск от фалшиво отрицателни проби.При ELISA (високочувствителни ) методи са възможни фалшиво положителни проби ,причинени от антитела при някои автоимунни болести,които се потвърждават или отхвърлят с TPHA методика.Това е сравнително трудоемка и мануална проба ,която се използва след скринингово изследване.В лаборатория Цибалаб се скринират всички проби с ELISA,а положителните се повтарят с TPHA и се определя и титъра на антителата. Теста позитивира след около 25-30 дни след инфектиране.

virus/siphilis.txt · Последна промяна: 04.10.2012 16:55 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki