Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:siphilis [04.10.2012 16:55]
admin
virus:siphilis [10.05.2019 15:02]
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Сифилис (anti-Siphilis)====== ====== Сифилис (anti-Siphilis)======
-Изследване за наличие на антитела срещу причинителя на Сифилис (Treponema pallidum ).Теста е изветен и като тест на Васерман (Wassermann ) което е исторически останало по името на създателя на първия в света тест за Сифилис .В днещно време масово се използва ELISA реакция.Ползването на други методики крие риск от фалшиво отрицателни проби.При ELISA (високочувствителни ) методи са възможни фалшиво положителни проби ,​причинени от антитела при някои автоимунни болести,​които се потвърждават или отхвърлят с TPHA методика.Това е сравнително трудоемка и мануална проба ,която се използва след скринингово изследване.В лаборатория Цибалаб се скринират всички проби с ELISA,а положителните се повтарят с TPHA и се определя и титъра на антителата.+ 
 +^LOINC ​ |24110-9 | 
 +^Кратко наименование|Сифилис| 
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgM и IgG антитела срещу причинителя на сифилис Treponema pallidum | 
 +^Мерни единици ​ |Качествен тест ​ | 
 +^Методика ​ |имуноензимен тест (ELISA) ​ | 
 +^Други имена ​ |тест на Васерман (Wassermann test); anti-Syphilis ELISA, anti-Treponema pallidum antibody enzyme immunoassay ​ | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични;​ препоръчва се сутрин на гладно ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |отрицателен;​ граничен;​ положителен ​ | 
 + 
 +Изследване за наличие на антитела срещу причинителя на Сифилис (Treponema pallidum ).Теста е изветен и като тест на Васерман (Wassermann ) което е исторически останало по името на създателя на първия в света тест за Сифилис .В днещно време масово се използва ELISA реакция. Ползването на други методики крие риск от фалшиво отрицателни проби.При ELISA (високочувствителни ) методи са възможни фалшиво положителни проби ,​причинени от антитела при някои автоимунни болести,​които се потвърждават или отхвърлят с TPHA методика. Това е сравнително трудоемка и мануална проба ,която се използва след скринингово изследване.В лаборатория Цибалаб се скринират всички проби с ELISA,а положителните се повтарят с TPHA и се определя и титъра на антителата.
 Теста позитивира след около 25-30 дни след инфектиране. Теста позитивира след около 25-30 дни след инфектиране.
virus/siphilis.txt · Последна промяна: 10.05.2019 15:02 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki