Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:torch_blot_igg [10.06.2019 09:45]
admin създадена
virus:torch_blot_igg [10.06.2019 09:47] (текуща)
admin
Ред 2: Ред 2:
 ^LOINC ​ |  | ^LOINC ​ |  |
 ^Кратко наименование|имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgG | ^Кратко наименование|имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgG |
-^Пълно наименование на теста|определяне на IgM антитела срещу причинителите Toxoplasma gondii, рубеолен вирус, цитомегаловирус и херпес симплекс вирусите тип 1 и 2 |+^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу причинителите Toxoplasma gondii, рубеолен вирус, цитомегаловирус и херпес симплекс вирусите тип 1 и 2 |
 ^Мерни единици ​ |качествен метод ​ | ^Мерни единици ​ |качествен метод ​ |
 ^Методика ​ |имуноблот,​ lineblot ​ | ^Методика ​ |имуноблот,​ lineblot ​ |
virus/torch_blot_igg.txt · Последна промяна: 10.06.2019 09:47 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki