Изследвания и цени

МДЛ Цибалаб ЕООД обслужва както частни пациенти, така и такива осигурени чрез НЗОК. МДЛ Цибалаб ЕООД има сключен договор с НЗОК и при представяне на направление, позициите упоменати в него не се заплащат.Възможно е и смесено обслужване, при което отделни изследвания да са чрез НЗОК, а други - по частен път.

За изтегляне:

МДЛ Цибалаб ЕООД си запазва правото да прави промени в цените и/или предлаганите изследвания и услуги без предварително уведомление.

Официален ценоразпс (частни пациенти):

Продукти в отдел:

Наименование Цена (лв.)