Уважаеми пациенти и партньори, за Ваше удобство МДЛ Цибалаб ЕООД е изградила няколко регистратури/приемни, които можете да посетите за да дадете материал за изследване (т.е. да Ви се вземе кръв или да дадете урина или др. биологичен материал). Във всяка една регистратура можете да получите пълен набор услуги, които предлага лабораторията. Независимо коя регистратура сте посетили за вземане на биологичен материал, можете да вземете резултатите си по интернет, в същата или в коя да е друга регистратура. Ако нямате възможност да дойдете на място, можете да поръчате домашно посещение online.

Вижте Точки на обслужване (София) на по-голяма карта